Srpsko Lekarsko Drustvo Velikani

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
Stara misao.
O osnivanju Srpskog lekarskog društva. Iz vremena dr Karla Paceka. I drugih.
Da učvrsti duhovno jedinstvo. Ojača naučni rad.
I pripomogne rešavanju zgomilanih problema. Onih beogradskih lekara! Duga tinjava želja!
"Uspeli pokušaj izveo je mladi, oduševljeni i energični vojni lekar dr Vladan Đorđević…"
Sa trinaest lekara (dr Aćim Medović, dr Sava Petrović, dr Jovan Valenta, dr Đorđe Klenkovski, dr Bernard Bril, dr Josif Holec, dr Josip Pančić, dr Jovan Mašin, dr Petar Ostojić, dr Panajot Papakostupulo, dr Marko Polak, dr Mladen Janković, dr Julijus Lenk).
I jednim zubarom (Ilija Ranimir).
U Beogradu 22. aprila 1872. (109)
A 1905. "Odbor petorice" (dr Mita Nikolić, dr Milan Jevremović, dr Đoka Nikolić, dr Milutin Živković, dr Dragutin Petković) donosi načelo "da Srpsko
lekarsko društvo skupi sve lekare u Srbiji u jednu organizovanu celinu". (109)
I 1911. pododbori u okružnim varošima.
Na predlog: dr Alekse Stojkovića, dr Pavla Jeftića, dr Mihajla Petrovića, dr Eve Haljecke, dr Jovana Bogdanovića i dr Dobrivoja Popovića. (109)
Prvi 1920. u Skoplju.
I drugi 1921. u Nišu. (109, 124)
Koji vode dr Nikola Đuknić.
I drugi.
Kao podružnice.
Tako stasa Srpsko lekarsko društvo! Stamenim pregnućem.
I uglednika niške medicine (dr Vladan Đorđević, dr Sava Petrović, dr Dragutin Petković, dr Pavle Jeftić, dr Mihajlo Petrović, dr Eva Haljecka, dr Nikola Đuknić…).
A nekih i kao predsednika Srpskog lekarskog društva: dr Mihajla Markovića, dr Mihajla Petrovića, dr Milana Petrovića i dr Uroša Jekića. (112)
U dalekoj prošlosti!
Naučnu misao podupre. (117)
Široki krug niških lekara.
Brojnim primerenim nastupima.
O epidemiji difterije u Nišu 1894. i prikazima bolesnika od lepre (dr Mladen Grujić, 1895.),
O antirabičnom lečenju u Pasterovom zavodu u Nišu i higijenskom pregledu i oceni pijaće vode (dr Dragutin Petković, 1904.),
O jeftinom lečenju naroda i jeftinoj lekarskoj usluzi na selu (dr Nikola Đorić, 1906.),
O rezultatima herniotomisanih u Moravskoj diviziji (dr Mihailo Petrović, 1907.),
O tifusu u Nišu (dr Pavle Jeftić, 1909.). (9)
I toliko drugih.
U Nišu.
I van.
Poruka uvele prošlosti. Sr
psko lekarsko društvo!
Dobri dugi život.
Bogom obeležen.
Obasjan svetlim trenucima.
S večnim naumom.
Da svim naučnim pojavama stvaralački prilazi.
I da nada ne posustane.
U svetu poljuljanih vrednosti.
Pod nepomućenim nebesima plavim!

VELIKANI NIŠKE MEDICINE

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License