Stradanja Pod Bodinom

STRADANJA POD BODINOM
……I stoga Bugari sasvim otvoreno proglase za cara, promenivši mu ime u Petar kao što je rečeno. Razdelivši se u dva dela, jedni sa Bodinom krenu prema Nišu a drugi, sa Petrilom, koji je bio prvi kod Bodina, pođu protiv Romeja u Kastoriji…… Bodin stigavši u Niš, budući da se car (Mihailo VII - prim. pr.) još uvek starao o bugarskim stvarima, uništavao je sve što je stigao, pljačkao i zlostavljao sve one koji ga nisu primali ili mu se nisu pokoravali. Kad car bi o tome obavešten, to jest o porazu duke i o proglašenju onoga, pošlje protiv njega Saronita, da žurno ugasi plamen pre nego što se zlo i u veliki požar proširi. S njim pošalje i prikladnu vojsku, sastavljenu od Makedo-naca, Romeja i Franaka. Ali, dok je ovaj išao prema Skoplju, uopšte se nije starao o onome što je bilo u Nišu. Stigavši, dakle, tamo i davši reč Georgiju Vojtahu, kome je grad bio poveren, da mu se ništa rđavo neće desiti, zauzme grad Skoplje i u njemu postavi logor i poče da razmišlja i brine o onome što treba preduzeti zbog prilika u Nišu. Ali Vojtah se pokaja što je bio tako dobar i uz Romeje pristao te potajno javi onima u Nišu da brzo dođu njemu i da one oko Saronita, koji su provodili dane nemarno i bezbrižno, bez milosrđa i surovo do jednog pokolju. Primivši vest i krenuvši iz Niša, ovi krenu na Skoplje dok je cela zemlja bila pokrivena snegom. Jer beše zima, mesec decembar. Kad to oni oko Saronita predosete, iziđu sa čitavom vojskom protiv njih i predusrevši ih na putu, u nekom mestu zvanom Taonion, skoro sve ih pobiju. Bi zarobljen i Bodin.
("Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije", knj. III, Beograd, 1966. Str. 181-184.)

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License