Stradanje Kosanicke Partizanske Cete

STRADANjE KOSANIČKE PARTIZANSKE ČETE U S. SVARČU POD JASTREPCOM

Nedelju dana posle borbi u Kuršumliji, 28. februara 1942. godine, četnici vojvode Vidoječakog Nike Kuštrimovića opkoljavaju već desetkovanu Kosaničku partizansku četu na kosi iznad sela Svarča kod Blaca, pri čemu, kada je partizanima nestala municija, zarobljavaju 16 boraca i na licu mesta ih streljaju. Međutim, i iz vojničkog poraza partizani su izlazili kao moralni pobednici. Prilikom streljanja, pred seljacima dovedenim na silu, partizani se hrabro drže, uzvikuju parole protiv četničke izdaje, a partizanka Milka prokupačka skojevka Slavka Janković pljunula je vojvodu u lice, kada je ovaj počeo da je vređa. Razjareni vojvoda je potom dotukao kundakom. (Godinu dana kasnije, nedaleko od toga mesta, u borbi sa četnicima DM, partizanka iz Pete srpske brigade, ubija zloglasnog vojvodu Niku, koji se u međuvremenu beše preobratio u Dražinog komandanta.)

Krajem februara 1942. godine četnici jakim snagama napadaju Babički partizanski odred, koji je operisao na rejonu Zaplanja, a čije su patrole bile "pred vratima Niša". Vojvoda korvinski u izveštaju od 2. III1942. godine, obaveštava četnički štab u Nišu: "Potpuno sam razbio i raščistio komuniste. Ubijeno je 15 pravih partizana, a pohvatano još 200 - mesnih, među kojima ima pravih komunista." Jedino je vojvoda zaboravio da navede da je protiv Babičkog odreda tih dana kao potpora četničkom odredu išlo nekoliko bataljona bugarske vojske sa artiljerijom!

Početkom marta 1942. godine u sadejstvu sa bugarskim okupacionim trupama, Kosta Pećanac pokreće novu ofanzivu na slobodnu partizansku teritoriju u Toplici, ali ovoga puta uz pomoć bugarskih topova. U naređenju za napad, Pećanac obaveštava vojvode o sadejstvu sa bugarskim trupama, u kome pored ostalog, nalaže:

"Bugari u saglasnošću sa Nemcima pristaju da se akcija na čišćenju Toplice izvrši uz njihovu potporu, no s tim da prilikom akcije naše oružane sile idu napred u prvi borbeni red, da svaku našu kolonu pomaže bugarska artiljerija, a da s njom ide bugarska pešadija. I da svi skupa budu pod komandom bugarskog komandanta divizije."46

Ako je i od Pećanca, mnogo je. Na svoj narod sa bugarskim topovima!
Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License