Sukob Sa Krstasima

SUKOB SA KRSTAŠIMA
(Po K. Jiričeku)
…U proleće 1096. prolazio je vitez Valter kroz Niš; on je bio dobro prim-ljen i ponašao se sasvim uljudno. Odmah iza njega išao je Petar od Amiena (Amiens) sa 40.000 krstaša. On pređe preko mosta i ulogori se na lijevoj obali, na prostranoj zelenoj livadi, gđe leži današnji grad Niš. Od stratega Nikite, koji je iz Beograda došao u Niš prije njega, dobi dozvolu, da njegovi ljudi mogu u gradu (sada tvrđava na desnoj obali) nabaviti namirnice; ali je morao dati dva viteza kao taoce. Cijeli se dan trgovalo i kupovalo, i dobroćudne Nišlije pokla-njali su Latinima mnogo, ne tražeći novaca. Uveče se povratiše taoci kući i noć prođe sasvim mirno. Kad je sljedećeg jutra dignut tabor, potrči 100 Nijemaca, rasrđenih zbog svađe, koju su dan prije imali sa nekim Bugarinom na pijaci, k rijeci i zapališe sedam vodenica. Za čas se u gradu sve diže na noge; povika se da Latini nisu nikakvi hrišćani nego razbojnici, koji dobro zlim vraćaju. Gra-đanstvo se, na zapovijed Nikite, lati oružja u gradu. Sakupljeni kumanski, pe-čeneški i ugarski strijelci pojahaše konje, potrčaše za krstašima i napraviše u zaštitnici strašan pokolj. Petar je bio već daleko izmakao, kad mu dotrča vitez, sav zaduvan, sa žalosnom viješću. On se povrati, ali se krstaši nisu mogli držati na uzdi. On je htio da pregovara, ali se 1000 ljudi izdvoji od vojske i pretrča sa spomenute livade preko mosta na gradsku kapiju. Građani i posada izletiše iz kapije pa se na mostu zavrže krvava borba. Množina Latina bi stjerana u rijeku gde se udavi; druge srušiše s mosta; mnogi poginuše od bu-garskih mačeva, kopalja i strijela. Borba se svrši potpunim porazom krstaške vojske, koja se rasturi po šumama i brdima. Skoro se slučajno sastadoše vođe na vrhu nekoga brda. Malo po malo sakupiše znacima truba rasturene; pro-palo je 10.000 ljudi i 2000 kola, među njima kola sa cjelokupnim novcem što ga je Petar s mukom skupio na Zapadu. Kad je docnije prolazila glavna vojska pod Gotfridom Buljonskim (Bouillon), nalazila je svuda u okolini krstaške žene, đecu i starce koji su zajedno sa prtljagom pali u ruke Nišlija.
(Konstantin Jiriček: "Vojna cesta od Beograda za Carigrad", Zbornik K. Jiričeka, Beograd, SAN, 1959, str. 133-34.)

VIDOSAV PETROVIĆ - NIŠ U DELIMA PUTOPISACA OD IV DO XX VEKA

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License