Sukobi Cetnika I Partizana

SUKOBI ČETNIKA I PARTIZANA
KOSTA PEĆANAC ODBIJA SARADNjU SA NOP

Rukovodstva KŠ u Srbiji uzalud pokušavaju da uspostave sa-radnju sa četnicima Koste Pećanca i da ih privole na zajedničku akciju protiv Nemaca, ili bar da ih odvrate od bratoubilačke borbe. Partizanski odredi na terenu takođe čine brojne pokušaje u tome pravcu, uspevajući da sa pojedinim vojvodama uspostave bilo kakvu saradnju, koja je, čim bi Pećanac za nju saznao, bila osujećena. U niškom, belopalanačkom i prokupačkom kraju neke vojvode su prihvatale saradnju, kao na primer Marko Kilibarda - vojvoda dobrički, a vojvoda Aca Popović pao je u nemilost kod Pećanca jer se zalagao za borbu protiv okupatora. Retki su primeri poput vojvode visočkog -Momčila Manića, koji je prihvatio da se izda zajednički proglas za borbu protiv neprijatelja, a potom i sam pristupio Svrljiškom par-tizanskom odredu. Mihaila Arsića, vojvodu medveđinskog, četnici su zbog saradnje sa NOP predali Nemcima, a stari komita Mašan Đurović, napušta četnike i prilazi NOP-u. Sa NOP-om sarađuje i vojvoda tularski, Aleksandar Marković.

Ne znajući da se Kosta Pećanac sprema za sastanak sa Nemcima, Okružni komitet KPJ niškog okruga održava 23. avgusta 1941. godine (dan uoči susreta Pećanca i Krausa) sastanak sa predstavnicima Pećančevih četnika. Sastanku od strane NOP-a prisustvuju Vasilije Buha - Jova, delegat PK KPJ za Srbiju, Milić Rakić - Mirko, u ime PK KPJ, Nikola Kokonješević - Dunđerski, član Pokrajinskog povereništva za Toplicu i Nikodije Stojanović - Tatko, politički komesar Topličkog partizanskog odreda. Sa četničke strane učestvuju Marko Kilibarda - vojvoda dobrički, Nikola Kuštrimović - vojvoda vidojevački, vojvoda Ljumović i drugi. Na sastanku je rešeno da se vode zajedničke akcije protiv Nemaca, pri čemu će jedni i drugi davati po polovinu ljudstva, ali su već sutradan četnici ovaj dogovor izigrali, jer je Pećanac sklopio drugi, za sebe unosniji, posao sa Krausom.36

Pokrajinski komitet KŠ za Srbiju 30. avgusta 1941. godine, u odgovoru na izveštaj Okružnog komiteta KPJ Niša o bezuspešnim pregovorima sa četnicima, piše:

"Kosta Pećanac je konačno napravio sporazum sa okupatorom i njegovim saradnicima… On je izdao i proglas kojim poziva narod da poštuje okupatora i da bude miran prema svemu što se događa, on poziva sve na povratak iz šume, a u protivnom će ih on isterati otuda, on poziva narod u borbu protiv komunista.

Treba brzo raskrinkavati njegovu izdajničku ulogu i mobilisati čitav narod protiv njega, koji je uspeo da se proda za skupe
novce."37

Iz knjige: ČETNICI KOSTE PEĆANCA U DRUGOM SVETSKOM RATU - Milorada Kozića

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License