Sunce Jarko


To je, u stvari, mala ljubavna pesnička povest o dvoje mladih: Sevdije, hrišćanina iz Niša i Sevdije, Turkinje, niške muslimanke, koji se viđaju danju, a tajno sastaju noću, svojom mladošću prkoseći verskim i društvenim običajima zabranjene ljubavi. “Čedo begovo, dilber-Sevdije”, lepa hanumica uzvraća hrišćanskom momčetu svoju ljubav. “Al’ koja fajda od svega?”, peva pesnikinja, “kad ono nije za tebe/ nit si ti, momo, za njega”. I bolno momče leži na odru, prima posete i ponude, očekujući onu kojoj se najviše nada; ali u pesmi konstatuje: “sav komšiluk dođe” samo “dilber-draga” ne.
Ležim, čekam, već nedelja prođe,
Al’mi draga nikako ne dođe!
A ljubav dvoje nesrećno zaljubljenih Sevdija graje “dva meseca, ali tajno!”. Kriju se “od dušmana” i od devojčine majke; ne sastaju se u vreme Ramazana; “tridseset su dugah dana do isteka Ramazana”, kazuje nam pesnikinja. Potom, dolazi što mora da dođe: rastanak; Sevdije hanumica odlazi iz Niša u Stambod, odakle šalje “knjigu” u kojoj neveselo peva: “u majčinom sam bogatom dvoru/ kroz kafez oko pludi (po) Bosforu!”. Godina 1892. završava se u mislima i čežnji za dragom.
Nastaje godina 1893. koja započinje sklado ispevanom pesmom čežnje Sunce jarko iz Jelenine zbirke. koju je neko i ne zna se baš kad, izvukao iz sižea ove nesrećne ljubavne povesti dvoje mladih i počeo da je popularizuje pevanjem po nekoj građanskoj melodiji. Upravo ta pesma, čiji tekst i napev prilažemo uz rad, predstavlja vrhunac ili kulminapnju ove pesničke priče. U njoj pesnikinja koristi mogiv narodne lirske pesme, da preko sunca spoji lučama ljubavi dvoje voljenih. Jedino sunčevi zraci mogu da prenesu pozdrave iz Niša u Stambol, jedino preko njih se može obaviti čista želja, čiste ljubavne (ne)mogućnosti, iskazane stihom: “Poljubi je, sunce, mesto mene!”
Posle ovog uspelog eleščnog poetskog teksta, Jelena brzo dovršava svoju ljubavnu pesničku storiju Sevdiji od Sevdije. Naredne pesme ukazuju na nesrećan ishod te ljubavne drame. Sevdija iskazuje u pesmi da joj je drag Hristos Spas i “sve mi je tvoje drago”, veli. ali ne može nikad biti ni “Milica Srpka”, ni hrišćanka, jer joj je “duh slab da nosi silnog Alaha gnev”, ako bi se pokrstila. Pored verskog, navodi i drugi razlog: “dolazila majka beg-Husiena da gleda mene za svog sina”. Potom je silom udaju za istog bega čak u Bejrut, a mladi sevdalija niški iz Niša joj bolno peva: Unutna-beni (tj. ne zaboravi me!). Sevdija se vraća majci u Stambol i poručuje mladiću da dođe u Stambol, da se vide, pa da zajedno skoče u Bosfor (“pljuskom svojim talas burni/ hitao bi da sakrije od dušmana ljubavnike”) i da se utope (“A to mesto svet bi zvao: Mazar dvoje najsrećniji!”) ili po srpski: Grob slatkih duša. Nigšda Sevdija odlazi u Stambol, lutajući u jednoj barci preušen u žensko, traži svoju Sevdije, koju ne nalazi. Sreće i opeva mladu i lepu Fatimu (sličnu onoj Fatimi iz Omera i Merime), koja u svemu nadmašuje njegovu Sevdije, ali nema toplinu njene ljubavi, kao što je ima i Merima Omerova. Tako se, tihim razlazom, završava ova ljubavna povest, ispevana u 31. pesmi. Samo jedna - Sunce jarko, svojim napevom i tekstom, podseća nas na jedan davno zaboravljen ciklus pesnikinje Jelene Dimitrijević, Seviji od Sevdije, u kojoj je pobdeno sunce ljubavi ostalo da traje i izvan granica poezije, u našim svakodnevnim boemskim pevanjima.
To pobedno Sunce jarko zaorilo se iz hiljade grla srpskih ranjenika na Solunskom frontu, u I svetskom ratu (1914-1918). / Prvi put je pesmu notno zapisao britanski lekar i muzičar dr Lajonel Baden (1892-1965) po pevanju srpskih ranjenika u bolnici Vertekop na Bitoljskom frontu. Pesma je zapisana u rukopisu Srpske pesme (Vertekop, 1916/1918), br. 314: Pozdrav dragoj (Sunce jarko…). Rukopis se čuva u Muzikološkom institutu u Beogradu. / Pevali su je sa plačem, tugom i čežnjom srpski borci dok su ležali na bolesničkim posteljama i suncem pozdravljali svoju porobljenu domovinu Srbiju i svoje mile i drage u njoj.
iz Osvrt na popularnost pesama Jelene Dimitrijević Sunce jarko i Baba Kras – Đorđe Perić

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License