Tasko B Uzunovic
Tasko Uzunović
Tasko Uzunović

Tasko B. Uzunović

Rođen 1844, umro je i sahranjen u Nišu 1918 g.

Tasko Uzunović iz porodice Uzun-Stojana, od oca Nišlije i majke Sarajevke, nerazdvojan kardaš Kola Rašića sa kojim u mladosti nije propuštao ni jedan sabor bilo kog manastira ili crkve, zajedno s njim ušao je u zaveru i radio na organizaciji ustanka. Begova dužnost bila je organizovanje sela severno od Niša i održavanje veza sa ljudima preko granice.

Posle jednog povratka iz Srbije Turci su uhapsili Taska i zatvorili u gradu. Sudbina mu se unapred znala - kolac ili konopac. Tasko je na dan svog suđenja uspeo da prevari zaptiju koji ga je čuvao. Dao mu je srebrnu tabakeru i ćilibarsku muštiklu tobože da mu ih za momenat pričuva kako mu ne bi ispale. Dok je zaptija pohlepno razgledao tabakeru i muštiklu Tasko mu je izmakao i istog dana se prebacio preko granice. Uskoro mu je krišom prevedena i porodica. U Niš se vratio sa oslobodilačkom vojskom.

Za svoje zasluge pre i posle oslobođenja bio je stvovan mnogim odlikovanjima i naimenovan više pu poslanika Narodne skupštine.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License