Uvod

UVOD

Čovek!
Sve pomešano.
I ispreturano.
Što mu život znači.
Ume da voli.
I mrzi.
U svim vremenima.
A samo dva ima.
Buduće.
I prošlo.
Bez sadašnjeg.
Dodirne međe juče i sutra
Od budućnosti strepi.
A strasno je priželjkuje.
I boljem se nada.
Prošlost voli.
A zaboravlja je.
Sav u trku sa životom.
Nauman da ga pretekne
I korene svoje otuđi.
Bez njih.
Božji stvor ništa.
Jedna biljka prekrasnog behara.
Dobar koren ima.
Što ga priroda dvori.
A čovek?
I tamne reči ove!
I želja ostarela!
Neka se priseti korena svojih.
Pretrpanih duboko.
I molitve ove.
U zbrojanim danima.
I noćima zrelim.
Kad srcem misli.
Jedini njegovi.
Neka žive.
I kada vekovi puteve prevale.
I neka starinu sledi.
I na drumovima strmim.
U vremenima burnim.
Tako će se sreći primaći.
I gospodaru nebaugoditi.
Taj zaborav.
Možda samo spava!
A knjiga ova?
I naum njen!
Da daljinu prigrli.
Neka stare dane oživi.
Ćutanje odgurne.
Imena spomene.
Znamenja Niša.
U medicini.
Iz prošlosti odbegle.
I dela vredna.
I čistu dušu njihovu.
Od Gaja Klaudija Magnusa.(51)
Prvog civilnog lekara.
Iz vremena rimskih.
I Antonija Zajičeka.
Prvog okružnog lekara.(52)
Preko Vladana Ćorđevića, Mihajla Markovića, Laze Lazarevića, Pavla Jeftića, Eve Haljecke, Alekse Savića, Dragutina Petkovića, Ludvika Hiršfelda.(54)
I drugih velikana niške medicine.
I prilika u turskim vremenima.
I potom.
Kad su varoši bile "ognjišta za boleštine". One strašne. I kuge. I kolere. I tifusa.
A epidemije se širile. U ratovima velikim. Malene Srbije.
"Činile čuda od pustoši, …žele ljude kao pšenicu…a mnogi domovi su zapusteli".(51)
Niška medicina se snaži. Lekari bore. I umiru.
Od pegavca. I drugih zaraza.
Zdravstvene ustanove množe.
I ugled stiču.
Od turske Islahane.
Azila.
Preko Vojne bolnice Vladana Đorđevića.
Pasterovog zavoda Dragutina Petkovića.
Civilne bolnice Pavla Jeftića.
I nekih drugih.
Do savremenog Medicinskog fakulteta.
Ponosa ovog grada.
I Kliničkog centra sa 29 klinika, instituta i zavoda. (116)
I Doma zdravlja sa 1286 radnika.
I Zavoda za zaštitu zdravlja.
Što nasledi Pasterov zavod. I unapredi.
I velike Vojne bolnice. Moderno oblikovane. I opremljene.
I Banjskog lečilišta u Niškoj Banji. Što živi od rimskih vremena. U svetu uvaženo.
I drugih.
U Nišu ovome.
Čovek!
Onaj današnji.
Kad sve dobro osmotri.
Zanet snovima o veličini svojoj.
I pošteno premeri korake svoje.
One medicinske.
Dok uspeh korača oko njega.
Nešto će mu promaknuti.
Što smislu naliči:
Koreni njegovi.
Ovi velikani niške medicine!

VELIKANI NIŠKE MEDICINE

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License