Vojna Bolnica Velikani

VOJNA BOLNICA
Prva zdravstvena ustanova.
U Nišu stvorena.
Nakon oslobođenja 29. decembra 1877.(70)
Od zatečenih bolnica (Velika turska vojna bolnica -u kasarni na leskovačkom drumu i Turska varoška bolnica - kraj Ćele Kule).(82)
(Turska mala gradska bolnica "Islahana", na prostoru potonje Gimnazije, "je više bila azil za socijalno-nezbrinute"!).
Po predlogu dr Vladana Ćorđevića.
Načelnika saniteta Vrhovne komande Srpske voJske.
"Da se u Nišu otvori velika vojna bolnica za hiljadu bolesnika i ranjenika".
I naredbi Vrhovne komande.
Kao Velika niška vojna bolnica kod Ćele Kule 10. januara 1878.
Sa prvim upravnikom dr Vladanom Đorđevićem.(70)
I sedam lekara (Stevanović, Sjenkijević, Popović, Staniševski, Dimitrijević, Rozenberg i Murel).(70)
Da leče ranjenike i bolesnike. "I obolelo stanovništvo". I kadar podučava.
Od 1880. lekarske pomoćnike i bolničare.
I sve lekare od 1883. U vojsci.
I građanstvu.(70)
U 1884. je jedna od pet stalnih vojnih bolnica.
Saupravnikom dr Mihajlom Markovićem.
Tvorcem značajnih novina.
Ta stravična vremena. I svi ratovi.
Što Vojnu bolnicu prate.
I sreća ona.
Da na čelu ima velikane.
Od 1878. do 1940.
Poput: dr Vladana "Đorđevića, dr Mihajla Markovi ća, dr Mihajla Petrovića, dr Vladimira Stanojevića…
I druge.
Pri raznim nazivima: Velika niška vojna bolnica, Moravska stalna vojna bolnica, Armijska vojna bolnica, Bolnički centar…
Ili samo Vojna bolnica.
Za rat protivu Bugarske 1885. "nije pripremljena za prihvatanje ranjenika jer ima samo 1800 postelja u sedam zgrada".
Dr Laza Lazarević organizuje Veliku vojnu rezervnu bolnicu sa 753 postelje. U 1886. se rasformira.
U balkanskim ratovima 1912. do 1913. Vojna bolnica je nešto spremnija "zahvaljujući boljoj opremljenosti novoizgrađenih paviljona i popuni lekarima" mada su bolesnici "ležali još u svom starom, zemljom i krvlju, nakvašenom rublju, a većina i u odelu…Bolesničku negu obavljale su dobrovoljne bolničarke iz građanskih krugova i deca…".
A 28. jula 1914. počinje Prvi svetski rat.
I one silne obaveze.
I sva stradanja.
Vojna bolnica je "jedna od najvećih epidemioloških zaraznih bolnica, naročito u vreme epidemije pegavog tifusa 1914. i 1915.". (70)
Kamena piramida u bolničkom krugu podseća na 30 do 35 hiljada vojnika i oficira, koji su ovde "pali za otadžbinu".
Dr Vladimir Stanojević prima Vojnu bolnicu 1. marta 1915.
Sve "kao na vašaru".(70)
Osoblja poprilično: lekara i lekarskih pomoćnika (37), bolničara (256) i milosrdnih sestara (175).(70) Ranjenika napretek.
Osta 1300 teških ranjenika i bolesnika 21. oktobra 1915.
Američkoj misiji.
Da zajedno sa dr Božidarom Zamftom, upravnikom, preda neprijatelju.
I 21. januara 1916. stiže na ostrvo Vido sa zadatkom da "zaustavi pomor Srpske vojske".
U zajednici sa nekim rasformiranim bolnicama.
Da uskoro doživi istu sudbinu.
Svoje bolesnike predaje Francuskoj bolnici.
Kad Vrhovna komanda Srpsku bolnicu u Dragomancima oformi na čelu se nađoše: dr Đorđe Nešić i dr Mihajlo Petrović.(71)
Posle proboja Solunskog fronta zaustavi seu Nišu.
I 5. novembra 1918. opet posta Moravska stalna vojna bolnica. (71)
U 1919. je Armijska vojna bolnica.
Dobro opremljena.
Dosta proširena.
Savremeno oblikovana.
Do 1941.
I prekida rada zbog Drugog svetskog rata.
Kad je isključivo neprijatelj koristi.
Na svakojake načine.
U 1944., nakon oslobođenja Niša 14. oktobra, XIII korpus NOVJ formira Vojnu bolnicu.
Sa lekarima: dr Slobodanom Palamarevićem i dr Nikolom Đuknićem.
I ekipom Crvene armije sa dr Pavlom Ivanovičem Zanjinom na čelu.
Da silne ranjenike zbrine i postradalom narodu pomogne.
Poratni period donosi dobre dane Vojnoj bolnici. U svojoj sveukupnosti. Onako kako zasluži.

VELIKANI NIŠKE MEDICINE

BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License