Zbornik 1 Narodni Muzej Nis 1985

Zbornik 1, Narodni muzej Niš, 1985

SADRŽAJ
Milutan Garašanin, POČECI BRONZANOG DOBA U CENTRALNOBALKANSKOJ REGIJI
Natalija Đurić, NALAZI GVOZDENOG DOBA IZ OKOLINE NIŠA
Dušanka Janković Mihaldžić, ZBIRKA GRČKOG NOVCA U NARODNOM MUZEJU U NIŠU
Aleksandar Jovanović, LAMPE IZ RADIONICE FLAVIUSA
Slobodan Drča, BRONZANE SVETILJKE IZ ANTIČKE ZBIRKE NARODNOG MUZEJA U NIŠU
Ljiljana Tojaga – Vasić, OBIČAJI I VEROVANJA O ROĐENJU U SVRLJIGU
Iva Trajković, OČUVANA STAROVAROŠKA BALKANSKA
ARHITEKTURA NA JUGOISTOKU SRBIJE - DOKSATARA U ALEKSINCU
Nataša Drča, MOŠA ŠOAMOVIĆ - LIKOVNI PEDAGOG I SLIKAR
Zoran Milentijević, PROBOJ LOGORA NA CRVENOM KRSTU 12. II 1942
Adam Nikolić, PREDAJA FABRIKE RADNICIMA U NIŠU

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License